Uit de oude doos

Al snel na de oprichting van de Achterhookse Folkloredansers volgde een eerste optreden. In 1938 reisde men naar Apeldoorn voor een optreden bij de Julianatoren.

In de beginjaren werd ter bevordering van het toerisme veel opgetreden voor VVV’s en werden er ‘Folkloreavonden’ met na afloop ‘gezamenlijke dansen’ georganiseerd.

Vooral na de Tweede Wereldoorlog wisten de Achterhookse Folkloredansers naam te maken door veelvuldig op te treden bij belangrijke gebeurtenissen.

Zo danste de groep in 1947 op de Keizersgracht in Amsterdam en in datzelfde jaar maakte men op verzoek van het comité “Streekbelangen Oost Gelderland” een tournee door de Achterhoek.

In 1950 ontvingen de Ruurlose dansers een uitnodiging  om op te treden bij de opening van de tentoonstelling Ahoy in Rotterdam. Bij de opening dansten de Achterhookse Folkloredansers voor H.M. Koningin Juliana.

Over veel van deze optredens werd verslag gedaan door Radio Wereld Omroep. De naamsbekendheid leidde tot veel uitnodigingen in eigen land, onder andere voor Nijmegen bij de Rosamars en voor een optreden in het Openluchtmuseum in Arnhem.

In augustus 1950 werd een eerste folkloristische conferentie gehouden in Laren (N.H.).

1955 De Wereld-omroep aanwezig bij een optreden van de Achterhookse Folkloredansers
1955 De Wereld-omroep aanwezig bij een optreden van de Achterhookse Folkloredansers

Tijdens deze conferentie werd besloten tot oprichting van de Federatie van Folklo-ristische Groepen in Nederland. De heer Olyslag van de Reurlsche Boerendansers nam zitting in het bestuur namens de afdeling Gelderland. De Ruurlose groep nam hierbij deel aan de grote folkloristische show en verzorgde, zoals de krant uit 1950 meldde

“een wel zeer levendige show, waarbij de boeren ‘hun wief ‘ weg smeten”.

Veelvuldig werd opgetreden op plaatsen voor toeristen, zoals op campings. Deze traditie wordt nog steeds in stand gehouden. Elk jaar treden de Achterhookse Folkloredansers op bij camping Tamaring en bij pannenkoekenboerderij De Heikamp.

 

Al meer dan 25 jaar verzorgt de dansgroep jaarlijks een optreden bij verzorgingshuis De Bundeling in Ruurlo. Ter bevordering van de binding tussen de dorpen van de nieuw gevormde gemeente Berkelland namen de Achterhookse Folkloredansers in 2006 het initiatief tot het houden van een Berkellandfolkloredag, waarbij jaarlijks in één van de dorpen wordt samengekomen om de banden te verstevigen tijdens een folkloredag.

1948 Tournee door de Achterhoek 

Onderstaand een aantal berichten uit de kranten van 1948.

De Reurlsche Boerendansers hebben op verzoek van de commissie van Toerisme van het comité Streekbelangen en de VVV’s van Oostelijk Gelderland in 1948 een tournee gemaakt om de oude boerendansen te laten zien in Zelhem, Doetinchem, Lochem, Hengelo (Gld.), Zutphen,  Vorden en Ruurlo. Overal stroomden de toeristen toe en het succes was onverdeeld. Het moet gezegd worden dat deze boerendansers heel goed voor den dag komen.

Zelhem

Op het voorplein van het gemeentehuis heeft een talrijk publiek, voor het merendeel vakantiegasten, zich kunnen verlustigen in prachtstukjes echt Geldersche folklore.

Op de vrolijke harmonicamuziek van Stoelhorst werden achtereenvolgens een aantal ouderwetse dansen uitgevoerd, die alle enthousiast werden toegejuicht. Weliswaar zat de harmonicaspeler niet op een meelkist of baktrog bij het flauwe schijnsel van een stallöchte; hij gaf nu in het volle zonlicht boerenwijsjes ten beste, opgeluisterd door het klompengekletter op de straatstenen.

Lochem

Voor een uitverkocht openluchttheater traden de Reurlsche Boerendansers op. Vooraf gegaan door Advendo gingen de boerendansers in klederdracht en op klompen in optocht naar “de Zandkoele”.

Ondanks het feit dat de dansen op de grasmat minder goed tot hun recht kwamen, hebben de talrijke bezoekers uitermate genoten van dansen zoals de Driekusman, Riepe- riepe gaste, Kruus-polka, Vleegert enzovoort.

Vorden

Onder belangstelling van vele honderden, waarbij veel pensiongasten, hebben de Reurlsche Boerendansers op het mooie marktplein hun ouderwetse dansen laten zien. De mannen in statig zwart en de vrouwen met de knipmuts maakten een goede indruk. Het applaus was niet van de lucht. Men begon met het spelen van het Geldersch Volkslied en eindigde met het Wilhelmus en “Leve de Koningin”.

Zutphen

Het stond op de Groenmarkt aan de voet van de Wijnhuistoren zwart van de mensen om te kunnen genieten van een optreden van Reurlsche Boerendansers. Deze dansers die een grote vermaardheid genieten, niet alleen in de provincie maar ook daarbuiten, maken een tournee door de Achterhoek en brachten in het kader hiervan een bezoek aan Zutphen. Dat dit optreden in de smaak viel getuigde een daverend applaus, dat telkens na iedere dans opklaterde. De vrolijke groep in Achterhoekse klederdracht heeft zich van de warmte niets aangetrokken en onvermoeid bijna een uur lang het talrijke publiek een indruk gegeven van de dansen, die vroegere geslachten ook al zoveel pret en genoegen verschaften.

Optreden Zutphen 1948
Optreden Zutphen 1948

                      1950 Laren (N.H.) en Rotterdam Ahoy

 

Laren (N.H.)

Op zondag 20 augustus 1950 werd in Laren (N.H.) de eerste folkloristische conferentie van ons land gehouden, met optredens van tal van folkloregroepen uit heel Nederland. Tijdens deze bijeenkomst, waaraan 500 folkloristen deelnamen werd besloten tot de oprichting van een federatie  van  folkloristische verenigingen. De Reurlsche Boerendansers namen deel aan de grote folkloristische show. De Ruurlose groep gaf een wel zeer levendige en welverzorgde demonstratie. De talrijke toeschouwers toonden zich voldaan over deze show. “Het folkloristisch spel gunt de moderne mens (anno 1950) een blik in datgene wat in ons land door overlevering van ouders op kinderen, geslachten lang bewaard bleef. Het zijn de dingen die de mens in vroeger jaren bezig hielden naast hun dagtaak.  Hun ontspanning  en hun  kledij op de  hoogtijdagen in de sleur van het zware landleven. En het is  juist  die  eenvoud,  die  zich  paart aan de romantische inslag van het leven in de besloten dorpsgemeenschap, die ons in de folklore boeit”, aldus het Larens Dagblad van maandag 21 augustus 1950.

Rotterdam Ahoy

“ De Reurlsche Boerendansers hebben een uitnodiging ontvangen om 4 of 5 maal te komen optreden op de van 15 juni tot 15 augustus te houden zeevaarttentoonstelling “Ahoy” te Rotterdam. De tentoonstelling zal op 15 juni 1950 door H.M. Koningin Juliana worden geopend, waarbij dan ook de Reurlsche Boerendansers aanwezig zullen zijn”.

 

De Reurlsche Boerendansers op de zeevaarttentoonstelling "Ahoy" te Rotterdam
De Reurlsche Boerendansers op de zeevaarttentoonstelling “Ahoy” te Rotterdam

“ Op donderdag 15 juni 1950 traden de dansers op voor het Koninklijk echtpaar.  Zondag 18 juni hebben de boerendansers in Rotterdam voor de tweede maal hun oude dansen gedemonstreerd op één van de grootste tentoonstellingen, die ooit in ons land zijn georganiseerd. Er was veel publiek, dat zich zeer enthousiast toonde. Zondag 2 juli gaat het gezelschap met de vaandelzwaaiers voor de derde maal naar deze tentoonstelling”.

 

Bovenstaande berichten zijn overgenomen uit de kranten uit 1950.