2012 Internat. Folklore Festival tgv het 75 jarig jubileum

Gesteund door het succes van het festival van 2007 besloten de Achterhookse Folkloredansers het 75-jarig jubileum weer opnieuw te vieren met een Internationaal folklorefestival. Door de economische crisis moest echter rekening worden gehouden met beperkte middelen.

Onderonsje met de burgemeester
Onderonsje met de burgemeester

Desondanks bleken er voldoende sponsors bereid het festival te steunen. De gemeente Berkelland zegde haar steun toe met een subsidie en enkele fondsen stonden garant voor eventuele te korten. Het festival werd gecombineerd met de traditionele braderie, die al meer dan 30 jaar lang door de Achterhookse Folkloredansers wordt georganiseerd.

Opkomst van de Achterhookse folkloredansers.
Opkomst van de Achterhookse folkloredansers.

Op woensdagmiddag 8 augustus en op donderdag 9 augustus stond Ruurlo in het teken van Internationale Folklore. De organisatie had gekozen voor folklore van uitersten. Men had groepen uitgenodigd uit Thailand en Brazilië en vanuit Nederland uit het noorden Groningen, Drenthe en uit het zuiden van ons land Zeeland.  De langzame, ingetogen en vooral beheerste folklore uit Thailand tegenover de uitbundige, snelle folklore uit Brazilië en de grote verschillen in kostuums en dansen uit Zeeland en Groningen of Drenthe gaven een duidelijk beeld van de diversiteit van de folklore in de wereld en toonden ook de grote verschillen in Nederland. Daarmee beantwoorde het festival al duidelijk aan de doelstelling.  Verder had men ook een Duitse groep uitgenodigd, die dansen op het repertoire had die aan het Duitse Hof in de 18e eeuw werden gedanst. Deze statige dansen staken weer schril af tegen de boerendansen van enkele folkloregroepen uit de gemeente Berkelland.  “Folklore op professioneel topniveau uit werelddelen ver weg van ons land” zoals de kranten kopten na afloop van dit festival. En dat was inderdaad het geval. Op het kerkplein was het tjokvol toen burgemeester Bloemen het festival opende. Het publiek was massaal toegestroomd voor dit weer gratis toegankelijke festival. In de wijde omgeving van het centrum van het dorp was geen parkeerplaats meer voorhanden, Ruurlo liep mudvol.

Veel publieke belangstelling.
Veel publieke belangstelling.

De absolute smaakmakers waren natuurlijk de Brazilianen en de Thai. Maar de grote winnaar was uiteraard het publiek. De combinatie van kostuums, muziek en temperament maakten het optreden van de Braziliaanse groep tot een feest waarin de cultuur van de gaucho’s, de cowboys van Zuid-Amerika, tot leven werd gebracht.

Een geheel ander karakter had het optreden van de Thaise groep. De elegantie, de verfijndheid van het dansen en de onbegrijpelijke lichaamsbeheersing van de dansers waren kenmerkend voor de folklore in dit deel van de wereld.

Groep uit Thailand.
Groep uit Thailand.

De choreografie en de zachte muziek van deze dansen waren voornamelijk gericht op het visuele aspect. Dit in grote tegenstelling tot de Braziliaanse dans, waarin de nadruk ligt op de flirt tussen man en vrouw en op uitdaging van de mannen onderling om in de gunst te komen van de dames.  De ongelooflijk snelle dans met sabels, stampend en ‘tappend’ over lange lansen, al dan niet geblinddoekt, deden het podium schudden. Elk optreden werd begeleid met een daverend applaus. De Zeeuwse groep met hun fraaie kostuums, hun welbekende fraaie en grote mutsen en prachtige sieraden was het aanschouwen meer dan de moeite waard.

 

 

De Duitse dansen, de zogenaamde Fichteltänze vereisten een goede balans en gecontroleerde lichaamsbeheersing. De kindergroep ‘De Drèjtöllekes” uit Rekken die direct na de opening hun kunnen toonden op het grote podium stal natuurlijk de harten van het publiek. De jongens en meisjes bleven zichzelf, lachend en spelend en soms verwonderd over de ophef die nu gemaakt werd. Een enkeling was een beetje beduusd van zo’n groot podium en zoveel publiek. Het publiek beloonde de toekomstige folkloredansers met een warm applaus.

De Dwingeler dansers uit Drenthe.
De Dwingeler dansers uit Drenthe.

 

 

De groepen uit het hoge Noorden, uit Groningen en Drenthe, die onderling toch ook weer zeer verschilden in kostuums en dansen lieten zien hoe men op het platte land danste, zowel in hogere kringen alsook bij de boerenbevolking. De Berkellandse folklore werd niet vergeten en getoond door een viertal groepen uit de eigen gemeente. Het is frappant om te zien hoe de dansen op soortgelijke melodiën en vaak met dezelfde namen binnen een afstand van tien kilometer zo kunnen verschillen.

De Zeeuwse groep Wallacre
De Zeeuwse groep Wallacre

Na maanden van voorbereiding, met medewerking van een groot aantal gastgezinnen en met het alom bekende “Naoberschap” van de buurt-folkloregroepen werd dit festival tot een groot succes. De gezamenlijke lunch van 230 dansers, gastgezinnen en vrijwilligers op de donderdagmiddag was bijzonder gezellig. Het gevoel van saamhorigheid en verbroedering werd mede hierdoor versterkt.  De organisatie kon terug zien op een fantastisch festival met groepen van zeer hoge kwaliteit en van uitzonderlijk klasse.

2012-2