Muzikanten

In 1937, bij de oprichting van de Reurlsche Boerendansers kende men nog geen platenspelers, cd’s en dergelijke. Bij alle repetities en optredens waren de muzikanten met hun accordeons van de partij. Deze traditie wordt nog altijd voortgezet. Ook nu nog is bij elke repetitie en bij elk optreden ten minste één van de muzikanten aanwezig.

Vanaf de oprichting in 1937 tot heden hebben 16 muzikanten de dansers begeleid.

De spöllemannen Lammertink (links) en Emsbroek (rechts).
De spöllemannen Lammertink (links) en Emsbroek (rechts).

In het overzicht “muzikanten” worden ze vermeld. Hieronder een aantal opmerkelijke feiten.

De eerste muzikanten, destijds nog “spöllemannen” geheten waren de heren Emsbroek en Lammertink. Zij begeleidden de dansgroep van 1937 tot 1947.

Hierna, in 1947 kwam “Spölleman” Jan Stoelhorst. Jan begeleidde de groep gedurende 10 jaar en was vaak de grote gangmaker van de dansgroep.

In 1954 komt de tweede muzikant ter sprake. In de notulen wordt vermeld:
“De voorzitter was eens naar de familie Booltink geweest……..om er voorzichtig over te praten, want wanneer Karel bij de vereniging zou komen, was hij bang dat het echtpaar Booltink ons zou gaan verlaten, omdat ze niet alle drie tegelijk weg konden uit de slagerij.

Gelukkig stelde Karel zich beschikbaar, mits zijn meisje het goed vond en ook zij bij de dansgroep mocht komen. Muzikant Stoelhorst verklaart zich bereid het Karel Booltink te leren”.

In 1955 komt ook Arnold Siebers de gelederen versterken.

In het jaarverslag 1957 staat vermeld:
“In de loop van het jaar 1957 werd er uitgezien naar een nieuwe muzikant, Bertus Stegeman, omdat Siebers te veel bezet was, waardoor de Achterhookse Folkloredansersin in veel gevallen niet op hem konden rekenen. Bovendien achtte Jan Stoelhorst de tijd gekomen om er mee te stoppen”.

In 1962 kwam de 15-jarige Gerrit Hulshof  als muzikant bij de Achterhookse Folkloredansers. Hij speelde het eerste jaar samen met Jan Kerkwijk, Johan Kamperman en Anton Dimmendaal.

Maar in 1963 werd hij voor de leeuwen gegooid door als enige muzikant de groep te begeleiden tijdens een reis naar Oostenrijk.

2014 De huidige muzikanten. V.l.n.r. Jaap Geerligs, Gerrit Hulshof en Geke Florijn.
2014 De huidige muzikanten. V.l.n.r. Jaap Geerligs, Gerrit Hulshof en Geke Florijn.

Gerrit is nog steeds één van de muzikanten van de dansgroep. In 2012 werd hij gehuldigd vanwege zijn 50-jarig jubileum.

In 1964 kreeg Gerrit versterking toen Jaap Geerligs, ook nog maar 16 jaar oud, toetrad als muzikant van de Achterhookse Folkloredansers. Ook hij begeleidt nog steeds de folkloredansers tijdens repetities en tijdens de optredens in binnen- en buitenland. Ook hij heeft ondanks zijn 50-jarig jubileum mogen vieren.

In de gloriejaren van het bestaan van de Achterhookse Folkloredansers bestond de muzikantengroep uit 4 muzikanten; Gerrit Hulshof, Jaap Geerligs, Geke Florijn en Norbert Solecki.

In de huidige bezetting spelen nog altijd Gerrit Hulshof, Jaap Geerligs en Geke Florijn.