“Reurlse” festivals

De Achterhookse Folkloredansers hebben in hun meer dan 80-jarig bestaan tal van festivals georganiseerd, meestal internationale folklorefestivals, maar ook districtsfestivals en festivalweekends. Het eerste festival was in 1951 in de weide achter Café Kerkemeijer in de Dijkhoek. Daarna volgden vele festivals, veelal ter gelegenheid van een jubileum van de Achterhookse Folkloredansers.  Het Internationale Folklorefestival 1953 was toch wel het hoogtepunt van alle door de Achterhookse Folkloredansers georganiseerde festivals. Niemand minder dan H.M. Koningin Juliana kwam op zaterdagavond naar Ruurlo om getuige te zijn van het optreden van folkloredansers uit een groot aantal West-Europese landen. In de beginjaren bestond de organisatie uit een werkcomité en een erecomité.  Het werkcomité werd gevormd door leden van de dansgroep, aangevuld met ambtenaren of invloedrijke Ruurloërs.  In een erecomité namen personen zitting uit de gegoede burgerij, zoals de burgemeester, de baron, de voorzitter van de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland en zelfs de minister of prins Bernhard, zoals in 1953. Na het grote festival in 1953 volgde nog een festival in 1955.  In 1969 hebben de Achterhookse Folkloredansers in samenwerking met de Schaddenstekkers en schutterij St. Hubertus Gilde Roderlo een groot folkloristisch evenement gehouden op een terrein op de Venterkamp. Velen zullen zich ook nog de festivals herinneren uit de jaren tachtig en negentig. In 1982 organiseerden de Achterhookse Folkloredansers ter gelegenheid van het 45-jarig jubileum een internationaal folklorefestival bij Café Kerkemeijer in de Dijkhoek. In 1987 vierden de Achterhookse Folkloredansers hun 50-jarig jubileum met een districts- en een internationaal folklorefestival. Datzelfde gebeurde in 1992, toen een groots opgezet festival werd gehouden, compleet met ouderwetse boerenbruiloft. 0330 1953 defilee_0001 (2)

Dit festival vond plaats in een grote tent op het voetbalveld in Ruurlo. In 1994 had de Ruurlose dansgroep de eer om het districtsfestival van de Federatie te mogen organiseren in Ruurlo. Bij het 60-jarig jubileum in 1997 werd gedanst in de kasteeltuin, waarna optredens volgden in de feestelijk aangeklede sporthal. In 1999 werd een internationaal folklorefestival georganiseerd bij de Heksenlaak in Barchem, waarbij vijf Achterhoekse folkloregroepen samenwerkten. In 2007 namen de Achterhookse Folkloredansers de organisatie zelf weer ter hand met een internationaal folklorefestival op het terrein bij de Bundeling. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan werden de pompdagen in Ruurlo uitgebreid met een 2 daags internationaal folklorefestival op het overdekte kerkplein.

Klik op onderstaande festivals voor een impressie.

2017 Braderie met internationale folklore (80-jarig jubileum)

2012 Internationaal Folklore Festival tgv het 75 jarig jubileum

2007 Internationaal Folklore Festival tgv het 70 jarig jubileum

1997 Internationaal Folklore Festival

1992 Internationaal Folklore Festival

1987 Districtsfestival en Internationaal Folklore Festival

1982 Internationaal Folklore Festival

1953 Internationaal Folklore Festival.

1951 Folkloredag.

uitn (2)